Vårt miljöarbete

För oss är det viktigt att ta ansvar när det gäller påverkan på samhället och omgivningen omkring oss. Vi har valt att fokusera en stor del av vårt sociala engagemang till Response Network, en organisation som är verksamma i södra Zambia. Vårt CSR-arbete är också lokalt, till exempel i form av vårt Job Preparation Program. När det kommer till vårt miljöarbete arbetar vi proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan, genom att både ha ett miljömässigt tänkande i våra processer och i vårt dagliga arbete.

Vi vill vara en förebild för andra

Vi har valt att lägga störst vikt vid klimatsmarta inköp och transporter, energibesparande åtgärder och avfallssortering, eftersom det är främst i de områdena som vi har störst inverkan på miljön. Vi arbetar hela tiden med våra miljömål, som vi följer upp och utvärderar två gånger om året. Du kan läsa mer om miljömålen i vår hållbarhetsredovisning.

Vi följer självklart gällande miljölagstiftning liksom krav och standarder inom miljöområdet, men har som mål att överträffa dessa. Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det hjälper oss att ständigt bli duktigare på att tänka grönt. För oss är det viktigt att vara en förebild för våra anställda, ägare, myndigheter, kunder, konsulter, kandidater, leverantörer och andra intressenter när det gäller miljö och hållbarhet.

We want to be successful in business, but also do good and have a positive impact on both people and the planet. We have high ambitions regarding sustainability and are strongly committed to be a role model within the area.

Johan Skarborg CEO, AW Group

Vårt miljöarbete i praktiken


  • Vi använder enbart grön el på våra kontor och har rörelsesensorer som styr belysningen.

  • Vi åker helst kollektivtrafik till våra möten och prioriterar tåg framför flyg- och bilresor.

  • Vi har under de senaste åren lyckats minska pappersförbrukning trots att vi blir fler medarbetare, genom att bland annat i stor utsträckning skicka fakturor på elektronisk väg.

  • Vi har lånecyklar på alla kontor och ger våra medarbetare en gratis cykelreparation av egen cykel en gång om året.

  • Våra städbolag arbetar med mer miljövänliga produkter, eftersom vi ställer hårda krav på alla våra leverantörer.

  • Vi har en obligatorisk miljöutbildning varje år för alla medarbetare.

  • Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det håller oss i framkant och hjälper oss att ständigt förbättra hur vi jobbar.

Vi klimatkompenserar

Att ta ansvar för vår planet är en viktig del i att driva ett företag, oavsett om vi befinner oss i en högkonjunktur eller lågkonjunktur. På samma sätt som vi kompenserar våra anställda för det jobb de gör, måste vi även kompensera för de avtryck vi lämnar på miljön. Vi arbetar med att kartlägga hur vår verksamhet påverkar miljön – och även om vi inte har all data för att fullt ut förstå detta har vi börjat klimatkompensera de utsläpp vi redan nu kan härleda. Klimatkompensation är en självklarhet för oss och vi jobbar aktivt för att tänka grönt. Läs mer om vårt miljöarbete i vår hållbarhetsrapport! 

Hållbarhetsredovisning 2020

Vårt engagemang i Zambia

Sedan 2004 har vi skänkt en procent av vår vinst till skolprojekten i Zambia, något vi kallar The one percent movement. Övertid har detta bidragit till byggnationen av drygt 50 skolor och gett skolgång till tiotusentals barn i södra Zambia. Tillsammans med välgörenhetsorganisationen Response Network sponsrar vi lokalbefolkningen i byarna runt Livingstone med material som tegel, murbruk och fönsterglas. I sin tur är det byborna själva som driver projekten och bygger sin skola, vilket fungerar som hjälp till självhjälp.

Läs mer här

Job Preparation Program

Vi vet att arbetsplatsen spelar en central och viktig roll för att vi människor ska känna tillhörighet. Idag tar det dock lång tid för nyanlända att etablera sig i Sverige. Därför är vi på Academic Work stolta över att få presentera ett initiativ som vi hoppas kunna bidra till ökad integration och få fler ut på arbetsmarknaden. Job preparation program (JPP) är ett jobbförberedande program som riktar sig till nyanlända och utrikesfödda akademiker, som ännu inte har något jobb.

Mer om programmet

Ekonomiskt och socialt ansvar

Vårt engagemang och arbete med CSR-frågor ska genomsyra vårt dagliga arbete. Ekonomiskt ansvar tar vi genom att följa både etiska och rättsliga riktlinjer när vi driver våra affärer, dels när det gäller valet av underleverantörer men också genom att driva trygga ekonomiska affärer som kan ge utdelning till våra aktieägare. I det sociala ansvaret ingår bland mycket annat att säkerställa att våra anställda är nöjda och mår bra, samt att undvika all form av diskriminering på arbetsplatsen.

Hållbarhetsredovisning 2019
Hållbarhetsredovisning 2018
Hållbarhetsredovisning 2017

Sky City
190 60 Stockholm-Arlanda Vägbeskrivning info@academicwork.se Arlanda Conference & Business Center Se sida

Academic Work Borlänge

Kupolen Borlänge
781 70 Borlänge Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Dalagatan

Dalagatan 100
113 43 Stockholm Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Gullbergs Strandgata

Gullbergs Strandgata 15
411 04 Göteborg Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Gävle

Drottninggatan 6
803 20 Gävle Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Göteborg, Första Långgatan

Första Långgatan 19
413 27 Göteborg Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Hälsingegatan

Hälsingegatan 47
113 31 Stockholm Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Jönköping

Science Park
553 18 Jönköping Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Karlstad

Sommargatan 110
656 37 Karlstad Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Lindstedsvägen

Lindstedtsvägen
114 28 Stockholm Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40

Academic Work Linköping

Drottninggatan 23
582 25 Linköping Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Luleå

Luleå Science Park
977 75 Luleå Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40

Academic Work Malmö

Östergatan 18
211 25 Malmö Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work St Eriksgatan

Sankt Eriksgatan 121
113 43 Stockholm Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Sundsvall

Sjögatan 23
852 34 Sundsvall Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Umeå

Götgatan 1
903 27 Umeå Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Uppsala

Smedsgränd 5A
753 20 Uppsala Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Västerås

Kopparlundsvägen 12
721 30 Västerås Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Örebro

Fridhemsgatan 2
702 32 Örebro Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

AW IT

Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor