People & Planet

Vårt mål är att hjälpa människor växa. Att ta ansvar för vår påverkan på samhället och omgivningen omkring oss är en viktig del i vårt arbete. Det innebär att vi erbjuder dig som anställd en trygg arbetsmiljö där du kan utvecklas och uppnå din fulla potential, samtidigt som vi arbetar proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan.

Vi vill vara en förebild för andra

För att uppnå våra miljömål har vi utvecklat en hållbarhetsstrategi som bygger på tre grundpelare: People & Society, Planet samt Sustainable Business

Vårt hållbarhetsarbete drivs av en vilja att skapa en mer hållbar värld – vi vill agera innan det är för sent. De här grundpelarna löper därför som en röd tråd genom alla våra processer, och påverkar såväl vårt dagliga arbete som våra handlingar och beslut. 

We want to be successful in business, but also do good and have a positive impact on both people and the planet. We have high ambitions regarding sustainability and are strongly committed to be a role model within the area.

Johan Skarborg CEO, AW Group

Så minimerar vi våra utsläpp

Vi letar alltid efter hållbara sätt att minska våra utsläpp. Vi har valt att lägga stor vikt vid klimatsmarta transporter, för att minska utsläppen kopplat till de resor vi gör. Vi har även en nollvision när det kommer till pappersförbrukning och har som mål att kartlägga utsläppen i hela vår leveranskedja. Att minimera och återvinna vårt avfall är någonting vi arbetar aktivt med i hela vår verksamhet och hållbar konsumtion är i fokus. Exempelvis serverar vi klimatsmart mat under både interna och externa event. För oss är det även viktigt att vår tillväxt är hållbar och teknik- och innovationsdriven.

Vårt miljöarbete i praktiken

  • Vi använder enbart el från förnybara källor på våra kontor och har rörelsesensorer som styr belysningen.
  • Vi åker helst kollektivtrafik till våra möten och prioriterar tåg framför flyg- och bilresor.
  • Vi har under de senaste åren lyckats minska pappersförbrukning trots att vi blir fler medarbetare, genom att bland annat i stor utsträckning skicka fakturor på elektronisk väg.
  • Vi har lånecyklar på alla kontor och ger våra medarbetare en gratis cykelreparation av egen cykel en gång om året.
  • Våra städbolag arbetar med mer miljövänliga produkter, eftersom vi ställer hårda krav på alla våra leverantörer.
  • Vi har en obligatorisk miljöutbildning varje år för alla medarbetare.


Vi följer självklart gällande miljölagstiftning liksom krav och standarder inom miljöområdet, men har som mål att överträffa dessa. Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det hjälper oss att ständigt bli duktigare på att tänka grönt. För oss är det viktigt att vara en förebild för våra anställda, ägare, myndigheter, kunder, konsulter, kandidater, leverantörer och andra intressenter när det gäller miljö och hållbarhet.

Vi klimatkompenserar

Att ta ansvar för vår planet är en viktig del i att driva ett företag, oavsett om vi befinner oss i en högkonjunktur eller lågkonjunktur. På samma sätt som vi kompenserar våra anställda för det jobb de gör, måste vi även kompensera för de avtryck vi lämnar på miljön. Vi arbetar med att kartlägga hur vår verksamhet påverkar miljön – och även om vi inte har all data för att fullt ut förstå detta har vi börjat klimatkompensera de utsläpp vi redan nu kan härleda. Klimatkompensation är en självklarhet för oss och vi jobbar aktivt för att tänka grönt. Läs mer om vårt miljöarbete i vår hållbarhetsrapport!

En hållbar och dynamisk arbetsmarknad

För oss är det viktigt att vara en arbetsplats som skapar värde och tillhörighet, där du får möjlighet att växa och utmanas och där alla har samma förutsättningar och behandlas lika – oavsett roll eller bakgrund. Att du som medarbetare erbjuds rättvisa arbetsvillkor är en självklarhet och genom vårt arbete vill vi vara en förebild för andra, genom att dela våra erfarenheter och skapa medvetenhet.

Hållbarhetsredovisning 2020

Best Place to Work

Som företag har vi alltid haft som mål att vara the Best Place to Work. Ända sedan vi började mäta vårt medarbetarengagemang har vi sett väldigt bra resultat – vilket såklart gör oss både stolta och glada. Över ett år in i den rådande pandemin vill vi försäkra oss om att vår uppfattning om Best Place to Work fortfarande stämmer överens med våra medarbetares preferenser. Det innebär att vi vill göra mer av det våra medarbetare uppskattar, samtidigt som vi identifierar områden där vi kan bli ännu bättre. Genom att arbeta mer med frågor såsom jämställdhet, mångfald och inkludering skapar vi tillsammans en arbetsplats att vara stolta över.

Hur väl lever AW upp till medarbetarnas behov?

Hur väl lever AW upp till medarbetarnas behov av jämställdhet, mångfald och inkludering? (källa: International coworker survey, jan 2021)
Hur väl lever AW upp till medarbetarnas behov av social och miljömässig hållbarhet? (källa: International coworker survey, jan 2021)

Vårt engagemang i Zambia

Sedan 2004 har vi skänkt en procent av vår vinst till skolprojekten i Zambia, något vi kallar The one percent movement. Övertid har detta bidragit till byggnationen av drygt 50 skolor och gett skolgång till tiotusentals barn i södra Zambia. Tillsammans med välgörenhetsorganisationen Response Network sponsrar vi lokalbefolkningen i byarna runt Livingstone med material som tegel, murbruk och fönsterglas. I sin tur är det byborna själva som driver projekten och bygger sin skola, vilket fungerar som hjälp till självhjälp. Läs mer om vårt engagemang i Zambia här!

Hållbarhetsredovisning 2019
Hållbarhetsredovisning 2018
Hållbarhetsredovisning 2017

Sky City
190 60 Stockholm-Arlanda Vägbeskrivning info@academicwork.se Arlanda Conference & Business Center Se sida

Academic Work Borlänge

Kupolen Borlänge
781 70 Borlänge Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Dalagatan

Dalagatan 100
113 43 Stockholm Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Gullbergs Strandgata

Gullbergs Strandgata 15
411 04 Göteborg Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Gävle

Drottninggatan 6
803 20 Gävle Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Göteborg, Första Långgatan

Första Långgatan 19
413 27 Göteborg Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Hälsingegatan

Hälsingegatan 47
113 31 Stockholm Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Jönköping

Science Park
553 18 Jönköping Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Karlstad

Sommargatan 110
656 37 Karlstad Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Lindstedsvägen

Lindstedtsvägen
114 28 Stockholm Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40

Academic Work Linköping

Drottninggatan 23
582 25 Linköping Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Luleå

Luleå Science Park
977 75 Luleå Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40

Academic Work Malmö

Östergatan 18
211 25 Malmö Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work St Eriksgatan

Sankt Eriksgatan 121
113 43 Stockholm Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Sundsvall

Sjögatan 23
852 34 Sundsvall Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Umeå

Götgatan 1
903 27 Umeå Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Uppsala

Smedsgränd 5A
753 20 Uppsala Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Västerås

Kopparlundsvägen 12
721 30 Västerås Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

Academic Work Örebro

Fridhemsgatan 2
702 32 Örebro Vägbeskrivning info@academicwork.se 020-37 38 40 Se sida

AW IT

Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor