Vår resa mot att bli Best Place to Work

Vi är stolta – men inte nöjda

Vi vill erbjuda dig som medarbetare the Best Place to Work. Det här är någonting vi strävat efter i många år, för att behålla och attrahera duktiga medarbetare. Den rådande pandemin påverkar våra liv i allmänhet och vårt arbetsliv i synnerhet – hur vi utför vårt arbete, var vi gör det och hur vi interagerar med varandra under tiden. Som arbetsgivare har vi, tillsammans med våra fantastiska medarbetare, varit tvungna att anpassa oss och pandemin har fått oss att utvecklas snabbare än vi trodde var möjligt. Covid-19-krisen är en av vår tids största händelser och det finns en gemensam förståelse för att vi har en ny vardag att förhålla oss till. För att lyckas med det behöver vi nya sätt att tänka på.

Reinventing Best Place to Work

Ända sedan vi började mäta vårt medarbetarengagemang har vi sett väldigt bra resultat – vilket såklart gör oss både stolta och glada. Men vi nöjer oss inte med det! Beat yesterday är vårt ledord och vi strävar alltid efter att bli bättre än igår. Över ett år in i den rådande pandemin vill vi försäkra oss om att vår uppfattning om Best Place to Work fortfarande stämmer överens med våra medarbetares preferenser.

Vi vill vara en arbetsplats där varje medarbetare trivs, utvecklas och väljer att stanna länge. För att nå dit krävs insikt, någonting vi får genom att kommunicera direkt med medarbetarna. Därför har vi startat ett internt projekt – Reinventing Best Place to Work. Vår ambition är att identifiera alla saker vi gör bra och som våra medarbetare vill att vi ska göra mer av, men också ta reda på inom vilka områden vi kan bli ännu bättre. 

Vi vill att alla medarbetare följer med på resan

Även om vi i grund och botten fortfarande är samma företag strävar vi efter att bli en bättre version av oss själva. Med Reinventing Best Place to Work vill vi förnya Academic Work ur flera olika perspektiv, bland annat när det kommer till flexibilitet, kultur, jämlikhet, mångfald och inkludering. Det här är områden som har blivit uppmärksammade under pandemin, och som vi är medvetna om att vi kan förbättra oss inom.

Under projektet kommer vi bland annat utföra statusanalyser, samla in tankar och idéer från medarbetare genom olika undersökningar och genomföra intervjuer i fokusgrupper. Målet är att identifiera åtgärder som vi vill och bör vidta – för att bli en ännu bättre arbetsgivare och arbetsplats.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor